Fyraftensmøder omkring ny bogføringslov 2022

Der er vedtaget en ny bogføringslov i maj 2022, og der er nogle ting, som gradvist træder i kraft allerede fra 1/1 2023 og andre først senere.

Vi anbefaler, at man allerede nu sætter sig ind i de nye regler og overvejer, hvordan man vil planlægge at leve op til de nye krav.

Væsentlige ændringer og ikrafttræden

I kraft 1/1 2023

Procedurebeskrivelse for bogføring i virksomheden, opbevaring af regnskabsmateriale 5 år incl. dokumentation for skøn i årsrapporten, grundlaget/afstemningen af de lovpligtige indberetninger af moms, a-skat, årsrapporter mv.

 

I kraft 1/1 2024

Digital bogføring og bilagsarkivering mv. for selskaber ApS / A/S og visse foreninger med over 300 tkr. i indtægter pr. år.

 

I kraft 1/1 2026

Digital bogføring for enkeltmandsvirksomheder med over 300 tkr. i omsætning pr. år.

 

Løsninger til brug for digitalisering af bilag mv. og anvendelse af godkendte bogføringssystemer mv.
Der findes mange systemer på markedet i dag, som vil kunne løfte opgaven med at få digitaliseret et bogholderi, så det opfylder kravene i lovgivningen.

Nogle af systemerne gør det så godt at der på sigt vil kunne opnås tidsbesparelser på området. Opstart og igangsætning kræver dog nye forretningsgange og der vil være vaner der skal ændres en smule. For nogle vil det være naturligt og for andre kræve lidt mere tilvænning.

Revision Ry & Hammel indbyder dig hermed til 1 af de 3 fyraftensmøder, hvor du vil kunne se eksempler på, hvordan opgaven skal løses mht. økonomisystem og bogføringsprocedure mv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og se løsningerne i praksis. Deltagelsen er gratis.

 

 

Skanderborg, den 12. december 2022 – OVERTEGNET kl. 16.30 – 18.00 Danmarksvej 30 L
Ry, den 14. december 2022 – OVERTEGNET kl. 16.30 – 18.00 Skanderborgvej 27
Hammel, den 16. december 2022 – OVERTEGNET kl. 14.00 – 16.00 Norgesvej 2
Ry, den 11. januar 2023 – OVERTEGNET kl. 16.30 – 18.00 Skanderborgvej 27
Ry, den 8. februar 2023 kl. 16.30 – 18.00 Skanderborgvej 27

 

Tilmelding

   

  Ry: 8689 2244
  Hammel: 8696 3211

  Revision Ry & Hammel
  Godkendt Revisionsaktieselskab

  Afd. i Ry:
  Skanderborgvej 27, 8680 Ry
  Tlf.: 8689 2244

  Afd. i Hammel:
  Norgesvej 2, 8450 Hammel
  Tlf.: 8696 3211

  email hidden; JavaScript is required

  CVR: 26267439

  www.rryh.dk